Då vi är på gång att gå över till digitala parkeringstillstånd kommer inga nya tillstånd delas ut. Tillstånd med giltighetstid till 2020-12-31 är aut...