Cecilia föräldraledig

Vår ekonomiansvariga Cecilia kommer att gå på föräldraledighet i juni och under denna period sköter Sifferkontoret vår bokföring.