Byta bostad

Det är tillåtet att byta sin lägenhet mot en annan bostad om hyresvärden går med på det, men den som byter utan att ha samtycke riskerar att förlora sin lä­genhet. För att vi ska ge tillstånd att byta lägenhet utgår vi från följande förutsättningar;

– Hyresgästen har beaktansvärda skäl till exempel när han eller hon behöver en större lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som ligger närmare arbetet. Den som vill byta en lägenhet som han eller hon en gång har fått i byte (upprepat byte) måste ha något starkare skäl om bytet sker inom cirka ett år från det han eller hon första gången fick lägenheten i byte.

– Bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägen­heten ska vara skötsam och kunna betala hyran.

 

Centralvägen
Rånäs Bruk

Riflex Bostäder för ett boende i närhet till natur och kultur

Blankett byta lägenhet

Vänligen fyll i samtliga uppgifter för lägenhetsbytet i blanketten och skicka in den till oss. Bytesansökan ska lämnas in till Riflex minst två månader innan bytet. Vi kontrollerar att det inte finns skulder eller störningar hos båda parter innan bytet kan godkännas. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.