Andrahandsuthyrning

Om du har beaktansvärda skäl såsom t. ex. studier eller tillfälligt arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden, om du ska provbo under äktenskapsliknande förhållanden eller om du vistas en längre tid på sjukhus har du möjlighet att upplåta din lägenhet i andra hand under en begränsad tid. Vanligtvis begränsas det till sex månader upp till ett år. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan Riflex samtycke. Om du som hyresgäst bryter mot detta förverkas hyresrätten.

Att tänka på

Nedan har vi listat några av de punkter som är viktiga att följa när du ska hyra ut din lägenhet i andrahand.

  • Skicka in en ansökan till Riflex
  • Teckna ett skriftligt avtal för uthyrningen
  • Som kontraktsinnehavare är du fortfarande ansvarig för lägenheten
  • Andrehandshyresgästen har inte rätt att överta kontraktet efter avtalstiden
Rånäs-innergård
Smedjevägen

Riflex Bostäder för ett boende i närhet till natur och kultur

Blankett andrahandsuthyrning

Vänligen fyll i samtliga uppgifter i blanketten för andrahandsuthyrning och skicka in den till oss. Vi behöver din skriftliga ansökan senast två månader innan tilltänkt datum. Här kan du enkelt ladda ner blanketten »

Läs mer om andrahandsuthyrning i Jordabalken Kap 12, Hyra §40