Kvarglömda saker från poolen

Kvarglömda saker från badsäsongen i Vallby hage finns hos oss på kontoret och återfås mot beskrivning. Sakerna finns kvar i 3 månader och efter detta slängs de.