Matavfallsinsamling

Nu har vi tillsammans samlat in matavfall sedan slutet oktober 2018 och i det stora hela går det väldigt bra meddelar Norrtälje kommun. Under hösten 2019 besökte personal från biogasanläggningen Salmunge för en revision där man kontrollerar hur ”rent” avfallet är. De var mycket nöjda med hanteringen dock upptäcktes att plastpåsar kommer med i matavfallet. Så därför, tänk på att plastpåsar inte får läggas i matavfallskärlet.