Nyanställning

Det här är Philip, han är ny hos oss och kommer att jobba med vår yttre fastighetsskötsel. Varmt välkommen Philip.