• Typ av hus: Vårdfastighet
  • Yta: 2600m2
  • Beteckning: Hjälmen 1
  • Adress: Drottning Kristinas väg 70A, 761 41 Norrtälje

Familjens Hus

Under våren 2011 flyttade flera av Tio100s verksamheter in i gamla Flygskolan i Norrtälje.

Dessa verksamheter hittar du i Familjens Hus:
*  Barn- och elevhälsan
*  Barn- och ungdomspsykiatrin
*  Barnavårdcentralen Norrtälje
*  Barnlogopeder
*  Barnmorskemottagningen Norrtälje
*  Ungdomsmottagningen
*  Öppna förskolan