• Typ av hus: Affärslokal och garage
  • Yta: 1003m2
  • Beteckning: Kornboden 11
  • Adress: V:a Stockholmsvägen 13, 762 51 Rimbo

Verkstadslokal och garage

Lokalen hyrs idag av Bygg Gruppen i Roslagen. Lokalen används också som garage för uthyrning.