Upplands-Väsby | Vallentuna

År 2009 färdigställde vi bygget av ett charmigt och modernt LSS-boendet på Frestavägen i Upplands-Väsby. I Vallentuna på Galabacksvägen 2  ligger fastigheten Vallentuna Ekeby 2:18 som inrymmer totalrenoverade ytor för vårdverksamhet i form av skola, dagcenter och korttidshem för barn med diagnosen autism. Byggnaden är specialanpassad för verksamheten.