Parkeringstillstånd

Då vi är på gång att gå över till digitala parkeringstillstånd kommer inga nya tillstånd delas ut.
Tillstånd med giltighetstid till 2020-12-31 är automatiskt förlängda till 28/2.
Mer information om de digitala tillstånden skickas ut till berörda så snart detta är igång.