• Typ av hus: Affärslokal
  • Yta: 729m2
  • Beteckning: Gottröra 5:2, 5:17
  • Adress: Uppsalavägen 494-495, 762 95 Gottröra

Gottröra

I Gottröra hjälper Nytida barn och unga mellan 15-20 år med missbruks- och beroendeproblematik i kombination med en psykosocial problematik.