Martin Hagman - VD

“Hej! Jag heter Martin Hagman och jag är VD på Riflex. Vår målsättning är att vara en proaktiv aktör på hyres- och fastighetsmarknaden i de områden vi är verksamma – vi ska även utveckla vårt erbjudande och alltid erbjuda dig som kund och hyresgäst den allra bästa servicen. Har du några frågor, kontakta mig gärna!”

Kärnvärden

Ärlighet, kvalitet, service och tillgänglighet.

Vision

Riflex ska alltid vara det självklara valet för intressenter som söker lokaler och hyreslägenheter i Riflex geografiska områden.

Värderingar

Företagets grundsyn till alla människors lika värde och att det är rättvisa förhållanden mellan individer och grupper prioriteras högt. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Alla människor är unika. Med kvalitet, kompetens och kontinuitet skall Riflex alltid stå för en hög servicenivå till sina hyresgäster.

Bakgrund

År 1974 slog Jan Hagman, grundaren av Riflex AB, upp portarna till sin Shell-mack i Rimbo. Successivt växte företaget och ändrade inriktning, 1991 köptes den första fastigheten. Idag drivs Riflexkoncernen av Jans son Martin och har ett fastighetsbestånd på 90 000m². Verksamheten innefattar flera dotterbolag inom närliggande branscher.

Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter.

Denna heltäckande kompetens innebär att vi kan erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar efter behov och önskemål.
Vi arbetar målmedvetet och kontinuerligt med att utveckla koncept och strategier för att möta de krav och förväntningar som ställs på ett modernt företag.
I slutändan innebär det att vi erbjuder både privatpersoner och företag moderna, flexibla och bekymmersfria bostäder och lokaler.

Koncernstruktur