Project info

Adress: Rånäs Bruksväg 30, 762 96 Rånäs
Fastighetsbeteckning: Rånäs 4:219
Fastighetstyp: Vårdboende
Yta: 188m²
Byggår: -

I fastigheten bedrivs vårdverksamhet