• Typ av hus: Vårdfastighet
  • Yta: 188m2
  • Beteckning: Rånäs 4:219
  • Adress: Rånäs Bruksväg 30, 762 96 Rånäs

Rånäs Rehab

Fyren

Fastigheten Fyren tillhör vårdverksamheten som Rånäs Rehablitering driver.