• Typ av hus: Äldreboende
  • Yta 7000m²
  • Beteckning: Bryggaren 2
  • Adress: De Gamlas väg 2

Birgittagården

Birgittagården är ett äldreboende som byggdes i början av 1960-talet och som därefter har byggts om och ut i omgångar, senast 2010. Boendet har har två enheter för permanentboende samt en enhet för korttidsboende.

Boendet bedrivs av vårdbolaget TioHundra.