• Typ av hus: Affärslokal och förråd
  • Yta: 3000m2
  • Beteckning: Tomta 10:37
  • Adress: V:a Stockholmsvägen 18, 762 51 Rimbo

Gamla Kommunhuset

I gamla kommunhuset hyr idag vårdbolaget Tio100 som har sitt huvudkontor för Rimbodelen där. Här bedrivs även dagverksamhet för förståndshandikappade och de kallar sig för Backfickan. Du kan också besöka Rimho Hälsocentral.

I fastigheten finns också garage och förråd för uthyrning.