Project info

Adress: Ekdalsvägen 46, 762 51 Rimbo
Fastighetsbeteckning: Rimbo-Håsta 7:2
Fastighetstyp: Industrilokal
Yta: 2089m²
Byggår: 1906

Rimbo Lokstation
Lokstallarnas äldsta delar, rundstall, kontorsbyggnad och vattentorn byggdes 1906.
Rundstallet tillbyggdes med ytterligare stallplatser 1908, 1916 och 1940 och har även fått andra tillbyggnader. Under 2018 genomfördes en omfattande renovering av fastigheten som nu består av moderna verkstads- och garagelokaler samt kontorsrum. I det gamla motorvagnsstallet huserar idag Rimbo Bouleförening

Historia
Stallet som en gång hade plats för nio ånglok och en lokmotor är indelat i ”skepp” med rökhuvar i taket. I ett av dessa skepp finns en lokgrav bevarad, till lokstallet hörde även en driftverkstad. I kontorsdelen en trappa upp, fanns lokmästarexpedition och intill denna en badavdelning. Vattentornet innehöll en cistern dit vatten pumpades från Vallbyån.
Det intilliggande motorvagnsstallet byggdes 1942 och tillbyggdes 1946, här fanns plats för åtta motorvagnar. Framför lokstallet fanns en vändskiva, kolgård med kolkran samt två ”vattenhästar” för påfyllning av vatten i loken.

Fram till 1940-talet låg en större förrådsbyggnad bakom rundstallet.1915 centraliserades loktjänsten för Roslagsbanans norra delar i möjlig mån till Rimbo. Lokstationen hade även ansvar för övriga lokstall i området. 1977 upphörde lokstationen och byggnaden övergick i Norrtälje kommuns ägo. Rundstallet är ett av de få bevarade och troligtvis det största lokstallet för smalspårsdrift som ännu finns kvar i Sverige. Rundstallet eldhärjades 2003.