• Hustyp: Gruppboende
  • Yta: 850m²
  • Beteckning: Åkaren 20
  • Adress: Ulriksdalsvägen 11 och Allévägen 11

Solvändan och Åkanten

Gruppboendet är ett stödboende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Boendet består av rymliga och individanpassade lägenheter som har sovrum, badrum, kök och allrum. De individuella behoven styr insatserna som är utformade så att de stärker mottagarens förmåga att leva ett självständigt liv.

Boendet drivs av vårdbolaget TioHundra.