Instruktion för byggnation av staket

För att vi ska få mer enhetliga uteplatser i våra bostadsområden så har vi satt upp följande regler vid byggnation av staket runt om uteplatsen.

Staketet får max vara 80 cm högt
Staketet får placeras max 20 cm från uteplatsens yttre kant
Staketet får ej fästas i fastigheten
Staketets färg skall vara omålat (endast neutral träolja)
Hyresgästen skall sköta om ytan innanför staketet
Hyresgästen skall trimma gräset intill staketet på utsidan
Hyresgästen förbinder sig att montera ned staketet samt återställa marken vid en framtida avflyttning.
Utseendet skall likna standard-staket från JABO enligt bilden till höger
Staket information
Vallby Hage
Ladda ner instruktion som pdf

Här kan du enkelt ladda ner instruktionen som pdf Staketregler »