Instruktion för byggnation av staket

För att vi ska få mer enhetliga uteplatser i våra bostadsområden så har vi satt upp följande regler vid byggnation av staket runt om uteplatsen.

  • Staketet får max vara 80 cm högt
  • Staketet får placeras max 20 cm från stenplattornas yttre kant
  • Staketet får ej fästas i fastigheten
  • Staketets färg skall vara omålat (endast neutral träolja)
  • Hyresgästen skall sköta om ytan innanför staketet
  • Hyresgästen skall trimma gräset intill staketet på utsidan
  • Hyresgästen förbinder sig att ta bort staketet samt återställa marken vid en framtida avflyttning från lägenheten
  • Utseendet skall likna standard-staket från JABO enligt bilden till höger
Staket information
Vallby Hage

Med kvalitet, kompetens och kontinuitet skall Riflex alltid stå för en hög servicenivå till våra kunder.

Ladda ner instruktion som pdf

Här kan du enkelt ladda ner instruktionen som pdf Staketregler »