Tips till hyresgäster

I bland uppstår fel i lägenheten ni som hyresgäst åtgärdar själv.
Det kan vara svårt att veta vem som gör vad och hur saker kontrolleras och åtgärdas. Här nedan finns lite tips och manualer på olika typer av fel som ni som hyresgäst åtgärdar.

När en serviceanmälan görs och vi känner igen problemet ber vi er att kontrollera att det som åligger er som hyresgäst är kontrollerat, anledningen till detta är att vi vill undvika att fakturera dig som hyresgäst för ett jobb som du själv skulle ha åtgärdat.