Regler vid uppsägning av kontrakt

Uppsägningstiden är  tre (3) kalendermånader och gjord uppsägning kan inte ångras. Uppsägningen skall vara skriftlig samt undertecknad av kontraktsinnehavaren och skickas till: Riflex AB, Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO

Exempel: Om du säger upp ditt hyresavtal den 3 januari är det utflyttning den 30 april. Säger du upp hyresavtalet den 31 januari är det även då utflyttning den 30 april.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad, i dessa fall behövs intyg.

Följande uppgifter måste finnas med i uppsägningen

Vi rekommenderar att använda den nedre delen på hyreskontraktet för göra uppsägningen. Om du mot förmodan inte har kontraktet kvar är det några punkter som måste finnas med för uppsägningen ska var giltig, vi har listat dem nedan för att underlätta.

Kontraktinnehavares namn, telefonnummer och adress
Kontraktinnehavares personnummer
Lägenhetsnummer eller parkeringsplatsens nummer (detta hittar du i ditt kontrakt)
Riflex nyckelknippa
Blankett för uppsägning

Här kan du enkelt ladda ner blanketten för uppsägning. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter för att uppsägningen ska vara giltig.

Här kan du även ladda ner blankett för uppsägning av dödsbo.