Parkering

Vi erbjuder parkeringsmöjligheter i samtliga bostadsområden. Vi anlitar P-service för att bevaka så att alla följer de regler som gäller. Om du får en parkeringsbot som du vill överklaga är det P-service du ska kontakta.

Hyra parkeringsplats

I Vallby Hage, på Landstormsvägen och Köpmannagatan kan du hyra en parkeringsplats. Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns är du välkommen att kontakta oss.

Vallby Hage, Carportplats ink el – 272kr/mån
Landstormsvägen, Parkeringsplats ink el – 199kr/mån
Köpmannagatan, Varmgarageplats – 351kr/mån
Rånäs Bruk, Minervavägen, Smedjevägen och Centralvägen ingår parkeringsplats i bostadskontrakt.
pskylt 500x323